•  
    • foon's Social

บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น (สถานะ: โฮมสคูล)

แนะนำตัวเอง
ลูกสาว เกิด กันยายน 2552

แนวทางการทำโฮมสคูลของครอบครัว
Unshooling, เน้นกระบวนการเรียนรู้ , หยิบจับอะไรเข้าท่าได้ก็ลองดู, พาออกนอกบ้านบ่อย ๆ, ทำของเล่นเล่นเองเสริมจินตนาการ, ทำชิ้นงานศิลปะ, หาจุดร่วมเล่นและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ ลูก

*** ใครอยู่เชียงใหม่ ชวนเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือหาเพื่อนเล่นให้ลูกที่ได้ที่ครับ group ChiangMai Toddler Homeshool ----> http://www.facebook.com/groups/307246329360790/